สุดยอดของการรับประกันทำเสียเอง? เราซ่อมได้GPS Navigator(ระบบสะกดรอย)GPS TrackerText Box: ใบทะเบียนการค้า
เพิ่มอีกเพียง400บาท รับประกันคุณภาพ1ปีเต็ม
หากเครื่องบกพร่องเปลี่ยนตัวใหม่ได้ตลอดเวลา

เครื่องจีนทั่วไป YF SiRF IV CPU 533 MHz. DDR 64MB.  ใช้หน่วยวัดเป็น MIPSนะครับ

ใช้หน่วยวัดเป็น MIPSไม่ใช่MHz.นะครับ และยังมีหน่วยวัดอีก 3 ประเภทด้านล่าง ใช้ประกอบกันครับ

MIPS = ย่อมาจาก million instructions per second แปลว่าล้านคำสั่งต่อวินาที เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของตัวประมวลผล หรือของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อว่า สามารถประมวลผลได้กี่ล้านคำสั่งต่อวินาที ยิ่งมากแสดงว่ายิ่งทำงานได้เร็ว

เครื่องจีนทั่วไป SiRF III CPU 400 MHz. DDR 64MB.  ใช้หน่วยวัดเป็น MIPSนะครับ

ใช้หน่วยวัดเป็น MIPSไม่ใช่MHz.นะครับ และยังมีหน่วยวัดอีก 3 ประเภทด้านล่าง ใช้ประกอบกันครับ

MIPS = ย่อมาจาก million instructions per second แปลว่าล้านคำสั่งต่อวินาที เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของตัวประมวลผล หรือของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อว่า สามารถประมวลผลได้กี่ล้านคำสั่งต่อวินาที ยิ่งมากแสดงว่ายิ่งทำงานได้เร็ว

Text Box: หน้า   1   2

เครื่องจีนทั่วไป 4.3นิ้ว SiRF IV CPU 533 MHz. DDR 64MB.

 ใช้หน่วยวัดเป็น MIPSไม่ใช่MHz.นะครับ และยังมีหน่วยวัดอีก 3 ประเภทด้านล่าง ใช้ประกอบกันครับ

MIPS = ย่อมาจาก million instructions per second แปลว่าล้านคำสั่งต่อวินาที เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของตัวประมวลผล หรือของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อว่า สามารถประมวลผลได้กี่ล้านคำสั่งต่อวินาที ยิ่งมากแสดงว่ายิ่งทำงานได้เร็ว

เครื่องจีนทั่วไป 6 นิ้ว SiRF IV CPU 533 MHz. DDR 128MB.

 ใช้หน่วยวัดเป็น MIPSไม่ใช่MHz.นะครับ และยังมีหน่วยวัดอีก 3 ประเภทด้านล่าง ใช้ประกอบกันครับ

MIPS = ย่อมาจาก million instructions per second แปลว่าล้านคำสั่งต่อวินาที เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของตัวประมวลผล หรือของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อว่า สามารถประมวลผลได้กี่ล้านคำสั่งต่อวินาที ยิ่งมากแสดงว่ายิ่งทำงานได้เร็ว

Text Box: หน้า   1   2
32-Point Star:

LOW SPEED

Text Box: สั่งซื้อสินค้า
จากตัวแทนจำหน่ายของเราได้แล้วทั่วประเทศ
CLiCKText Box: สินค้าหน้าตาเหมือนของเรา แต่ทำไมคุณภาพแตกต่าง
CLiCKText Box: บททดสอบความแรงของ SiRF V CPU600MHz
แรงขึ้นแต่ประหยัดพลังงาน
CLiCKText Box: มั่นใจกับสินค้าคุณภาพของfaithสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ตลอดสัญญารับประกัน
CLiCKText Box: เปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
CLiCKสินค้าระบบนำทางText Box: You can know every position in The World 
Text Box: HOT LiNE +66815553994
Text Box:      หน้าหลัก        วิธีสั่งซื้อ       ประวัติความเป็นมา   สินค้าทั้งหมด   การรับประกัน    ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ